The Biz Cobby - Ho Ho Ho, Green Cobby.

Se över din elförbrukning

Om du har hög elförbrukning kan du göra mycket för att få ner den. Elen är inte billig idag men det finns en hel del som vi själva kan göra. I Arvika har de bra information på sin hemsida med tips som man kan följa och det är allt från att byta elhandelsföretag till att stänga av alla apparater som står på stand-by. Som elnätsföretag ser de till att alla elledningar inom nätområdet är av bästa kvalitet och att alla som bor inom nätområdet kan få ström till sig. Men inte alla elnätföretag är ochkså elhandelsföretag.